Aby aktywować swoje konto, podaj adres email i naciśnij przycisk 'Aktywuj konto'.